IR KIT CAT
SIMPEL EN ENERGIEZUINIG

Vlog ons meest actuele nieuws op Linkedln!

IR KIT CAT

Behalve de complete “Schubox” sneldroog cabines zijn ook losse infrarood stralingspanelen leverbaar die in bestaande c.q. nieuwe droogruimten geïnstalleerd kunnen worden en zo op een simpele en energiezuinige manier voor een versneld droogproces zorgen.

Bij toepassing van deze elementen in de metaalindustrie dragen de ventilatoren bij tot een verlagen van het VOS percentage. Door de circulerende lucht langs de Katalytische Infrarood elementen te voeren.

De elementen kunnen zowel op aardgas als op butaan en propaan flessen aangesloten worden.

Wij menen er goed aan te doen u te informeren, dat er een subsidieregeling geldt voor alle katalytische infrarood sneldroogsystemen.

MATERIALEN

Schubert Karalytische Infrarood Droogsystemen zijn toepasbaar in de volgende materialen